معرفی کتاب من من هستم


نویسنده: 
Marie-Louise Fitzpatrick
ماری لوئیس فیتز پاتریک
تصویرگر: 
Marie-Louise Fitzpatrick
ماری لوئیس فیتز پاتریک
برگردان: 
ناهید معتمدی
ویراستار: 
نسرین وکیلی
پدیدآورندگان: 
ماری لوئیس فیتز پاتریک
ناهید معتمدی
نسرین وکیلی
ناشر: 
مبتکران
سال نشر: 
۱۳۹۴

نگارنده: 
شبنم عیوضی

دو پسرک در دو سوی یک رود، هر یک خود را «پادشاه همه چیز» می خوانند و خود را مالک همه چیز می دانند. آن ها در مقابل هم می ایستند و بر سر هم فریاد می زنند. جمله ها تبدیل به سیم های خاردار می شوند و میان آن ها می خزند، رود باریک طغیان می کند و سیل به راه می افتد و آن ها را در بر می گیرد و در دنیای کوچکشان زندانی می کند. هر یک دیگری را محکوم می کند و مقصر می داند. هنگامی که آن ها فریاد می زنند که از هم متنفرند، واژه ها به هیولایی تبدیل می شوند که با آتش دهانش همه چیز را می سوزاند و خشک می کند. با از بین رفتن چیزهای زیبا، آن ها به کوچکی خود اعتراف می کنند. با ابراز پشیمانی پسرک ها، باریکه ای از رود جریان می یابد تا دوباره جهانی نو ساخته شود.

«من من هستم» داستانی تصویری است درباره ی عاقبت خودخواهی انسان ها و تاثیر واژه هایی که به کار می بریم.

 این داستان با زبانی ساده و به کمک تصاویر عاقبت انسان های خودمحور را نشان می دهد؛ انسان هایی که خود را محور عالم می پندارند؛ انسان هایی که از کلمه های «من» و «مال من» در سخنان شان بسیار استفاده می کنند.

 داستان وجود استقلال انسان ها را در کنار همدیگر به رسمیت می شناسد. نویسنده در نوشتن این داستان از نماد «رودخانه» که به بومیان امریکا تعلق دارد، الهام گرفته است. چاکتاوها بر این باورند که همانطور که نمی توان هم زمان در دو سوی رودخانه ایستاد، نمی توان به دو فرهنگ تعلق داشت؛ اما گاهی وقتی که رودخانه باریک می شود، کناره های رودخانه، به هم نزدیک می شوند؛ آن زمان است که می توان خم شد و انسانی را لمس کرد که در آن سوی رودخانه ایستاده است.

کتاب من من هستم داستانی است ساده و تفکر برانگیز برای همه ی گروه های سنی.

سبد خرید

سبد خرید محصولات

Item removed. Undo