معرفی کتاب میهمان برای خرس

عنوان: 

مهمان برای خرس

عنوان اصلی: 
A visitor for bear
نویسنده: 
Bonny Becker
بانی بکر
برگردان: 
محبوبه نجف خانی
پدیدآورندگان: 
محبوبه نجف خانی
بانی بکر
کدی مک دونالد دنتون
ناشران: 
ققنوس
سال نشر: 
۱۳۹۲

نگارنده: 
بخش نخست: فاطمه مرتضایی فرد, بخش دوم: پژوهشنامه ادبیات کودک و نوجوان

کتابک

خرس از مهمان خوشش نمی آید و به همین دلیل روی در خانه اش تابلوی "ورود ممنوع" نصب کرده است.

روزی در خانه ی او را می زنند. پشت در یک موش ایستاده است. خرس او را به خانه راه نمی دهد، ولی موش دست بردار نیست، او سمج تر از آنست که خرس فکرمی کند. او هر بار از راه های مختلف وارد خانه می شود و خرس کلافه می شود، بطوری که در را قفل می کند، پشت پنجره را با چوب می بندد و شومینه را هم با گِل می بندد ولی باز هم موش خود را به داخل خانه می رساند.

سرانجام خرس او را به خانه دعوت می کند. برای او چای و شیرینی می آورد و هنرنمایی می کند و زمانی که موش می خواهد برود جلوی او را می گیرد زیرا مزه با دوست بودن و تنها نبودن را چشیده و دیگر حاضر نیست تنها بماند. حتی وقتی موش تابلوی روی در را نشان می دهد خرس آن را پاره می کند و می گوید این برای دوست نیست.

 دراین اثر نیاز به دوست وهمنشینی و لذت بردن از مصاحبت با وی تأکید می شود.

این مجموعه در چهار جلد به نام های مهمان برای خرس، روز تولد خرس، وقت خواب خرس و سرما خوردگی خرس ماجراهای این دوست را روایت می کند.

سبد خرید

سبد خرید محصولات

Item removed. Undo