معرفی کتاب یک موجود خیلی عجیب

عنوان اصلی: 
A very strange creature
نویسنده: 
Ronda Armitage
روندا آرمیتیج
تصویرگر: 
Layn Marlow
لاین مارلو
برگردان: 
آتوسا صالحی
ویراستار: 
شراره وظیفه شناس
پدیدآورندگان: 
لاین مارلو
آتوسا صالحی
شراره وظیفه شناس
روندا آرمیتیج
ناشر: 
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
سال نشر: 
۱۳۹۲

نگارنده: 
فاطمه مرتضایی فرد (کتابک)

میمون در جنگل موجودی عجیبی را درون سبد پیدا می کند. او نزد جانوران دیگر می رود. هیچ یک او را نمی شناسند. موجود عجیب که نوزاد انسان است، با دیدن جانوران گریه سر می دهد. با صدای گریه مادر خود را به او می رساند و در آغوشش می گیرد؛ و نوزاد آرام می گیرد.

ایجاد کنجکاوی در کودکان و پرسشگری و آشنایی با ویژگی جانوران از نکته های مثبت کتاب است.

این کتاب همچنین به احساس امنیتی اشاره می کند که کودک در حضور مادر احساس می کند. 

منبع: کتابک

سبد خرید

سبد خرید محصولات

Item removed. Undo