معرفی کتاب ی توپ برای همه

عنوان اصلی: 
Ein Ball fur alle
نویسنده: 
Brigitte Weninger
بریگیته ونینگر
برگردان: 
حسام سبحانی‌طهرانی, ماندانا نارنجیها
پدیدآورندگان: 
بریگیته ونینگر
ایو تارلت
ماندانا نارنجیها
حسام سبحانی‌طهرانی
ناشران: 
مبتکران
سال نشر: 
۱۳۹۲

نگارنده: 
نهضت قریشی نژاد (کتابک)

مولی، فِردی، هنری و مکس توپ بازی می‌کنند. "ریکو" توپ آن ها را برمی دارد و بازی را به هم می‌زند.

در تلاشی که جانوران برای پس گرفتن توپ شان می‌کنند، مکس موشه با گذشت و مدارا موفق می‌شود ریکو را هم با خودشان همراه کند.

این جانوران با این که هر کدام مشکلی دارند: مولی خوب نمی‌دود، فِردی خوب نمی‌شنود، هنری از همه چیز می‌ترسد، مکس نمی‌تواند خوب راه برود. اما همه رعایت حال یک دیگر را می‌کنند و از بودن با هم لذّت می ی‌برند.

گذشت و مدارا، مشارکت و دوستی به وجود می‌آورد و در پایان داستان می‌بینیم که به راستی یک توپ برای همه کافی است، چون وقتی همه باهم هستند، بیش تر خوش می گذرد.

سبد خرید

سبد خرید محصولات

Item removed. Undo