معنای گروه های سنی چیست؟

معنای گروه های سنی مختلف

گروه سنی الف – ( سالهای قبل از دبستان یعنی تا 6 سالگی)
برای این گروه سنی کتاب هایی مناسب است که دارای کلام آهنگ دار است و نیز قصه هایی که قطعات تکراری دارند . کتاب هایی که در آن از اشیای محیط کودک ، گیاهان و جانداران صحبت می شود .
گروه سنی ب – ( سالهای اول دبستان یعنی6 و7سالگی)
با توجه به مشخصات این دوره ، خواندن داستان های کوتاه و مجموعه داستان ها مناسب است . کودک خود قدرت خواندن دارد ولی حوصله داستان طولانی را دارد . داستان هایی که گرمای روابط خانوادگی را توصیف می کنند ، درباره همکاری های گروهی کودکان باشد ، به کودک به طور غیر مستقیم دل و جرات مقابله با مشکلات را بدهد ، مفید است ..

گروه سنی ج – ( سالهای میانه دبستان یعنی 8 و9 سالگی)
در این سنین کودکان می توانند داستان های بلند بخوانند ، اما کتاب های تک داستان نه کتاب های مجموعه داستان . کتاب هایی که به ماجراهای کودکان پرداخته ، درباره سرزمین های دیگر است و حتی می تواند قسمت هایی از کتاب های علمی و تاریخی باشد .
گروه سنی د – ( سالهای آخر دبستان یعنی 10و11 سالگی)
کتاب های مناسب برای این گروه سنی ، ماجراهای واقعی گذشته و حال ، شرح حال ها ، داستان های واقعی طولانی ، کتاب های ماجرایی و قهرمانی و نیز داستان های عاطفی – احساسی جذاب می شود . میل به افسانه کم می شود . به شخصیت داستان ها توجه دقیق می شود . مباحث علمی – تاریخی توجه این گروه سنی به ویژه پسران را جلب می کند .
گروه سنی هـ - ( سالهای نوجوانی یعنی 12و13و14و15 سالگی)
کتب مناسب ، کمک بسیار بزرگی به نوجوانان در این سنین است زیرا از تمرکز آنها در مسایل محدود و بی اهمیت جلوگیری می کند و مسیر درست دیدن ، درست اندیشیدن و درست احساس کردن را به آنها نشان می دهد . در واقع به بلوغ فکری ایشان مدد می رساند. شرح حال ها ، ماجراهای واقعی از زندگی مردم ، شخصیت های بزرگ تاریخ ، شرح اکتشافات ، اختراعات ، مبارزات اجتماعی به آنها کمک می کنند که صفات واقعی انسان را بشناسند.

سبد خرید

سبد خرید محصولات

Item removed. Undo