کتاب تشنه اعداد

عنوان اصلی: 
Hungry for numbers
نویسنده: 
Etienne Delessert
اتین دلسرت
برگردان: 
فاطمه کاوندی
ال نشر: 
۱۳۹۰
کتابک

نگارنده: 
فاطمه مرتضایی فرد

عدد آموزها از انواع کتاب های تصویری هستند و کمک می کنند تا کودک مفهوم عدد را که ازمهمترین مفاهیم اساسی است یاد بگیرد. هدف کتاب های عددآموز، آموختن عدد نیست بلکه کودک را با شکل عدد و تناظر یک بر یک آن آشنا می کند.

این بار در کتاب "تشنه ی اعداد" خوردن و یادگیری دست در دست هم به جلو می روند. جانوران در کتاب به نمایش درآمده اند که اشتهای خوبی دارند و میوه ها را هم خیلی دوست دارند. تصویرگر با کنار هم گذاشتن اعداد و میوه ها و با ارائه تصاویری غیرقابل پیش بینی و شگفت انگیز هم به اعداد یک تا ده تجسم تازه ای بخشیده، هم کودک را با انواع میوه و اعداد آشنا کرده وهم میل به خوردن میوه ها را درآنان ایجاد وهم تمرین دیداری زیبایی از شمارش اعداد به کودک می دهد. در پایان و پس از شمارش عدد ده، جانوران میوه های خوشمزه را می خورند و به این ترتیب با هم خوردن و شریک شدن را هم تمرین می کنند.

سبد خرید

سبد خرید محصولات

Item removed. Undo