کتاب چه باید بکنم با مشکل بیش فعالی

عنوان: 

چه باید بکنم؟

عنوان اصلی: 
The survival guide for kids with ADD or ADHD
نویسنده: 
John F Taylor
جان‌ ف. تیلر
برگردان: 
شاهرخ امیری
پدیدآورندگان: 
جان‌ ف. تیلر
شاهرخ امیری
ناشر: 
پیدایش
 

نگارنده: 
پژوهشنامه ادبیات کودک و نوجوان-سال شانزدهم-شماره ۱۰
کتابک

بچه ها در روزهای زندگی شان دچار مشکلات ریز و درشت می شوند. این مجموعه تلاش می کند بخشی از مشکلات را با زبانی ساده بر طرف کند.
نویسنده دو کتاب از مجموعه ی چه باید بکنیم؟ که درباره وحشت و غمگین بودن است روان شناس است. با کودکان و نوجوانان زیادی همراه بوده و سعی کرده مشکلات آنان را حل کند. اکنون دست به قلم شده تا بتواند ترس و نگرانی را که منجر به تنهایی می شود برای بچه ها برطرف کند. او نکات کلیدی را که منجر به تنهایی می شود برای بچه ها برطرف کند. او نکات کلیدی را، در فصل های گوناگون، تقسیم بندی و به کودک یادآوری کرده است. مهم ترین بخش یعنی شناسایی ترس ها و نگرانی ها را می توان گام بزرگی در این راه دانست.

این که کودک از عنکبوتی که روی سقف اتاقش راه می رود می ترسد یا در مدرسه کسی او را دوست نداشته است، همه در این کتاب بیان وسعی شده است با روش های گوناگون شناسایی و درباره اش صحبت شود. به خواننده ی کودک و نوجوان کتاب به صورت کاربردی یاد داده شده است که بتواند این ترس ها و نگرانی ها را شناسایی کند و برای حل کردن آن ها گام بردارد اما در جلدهای دیگر، نویسنده ی کتاب مشکل پیش فعالی مرحله به مرحله به شناسایی این رفتار پرداخته است و بعد نکته هایی را گفته است تا روزها و لحظه ها برای کودک آسان تر شود.

در کتاب وقتی بیست لازم نیست، نویسنده به شناسایی« کمال گرایی» در خواننده پرداخته  و در فصلهای بعدی کتاب تلاش کرده است نشان دهد کمال گرایی چه احساسی در خواننده کتاب ایجاد کرده، فرق خوب انجام دادن با کمال گرایی را توضیح داده و نکته ها را درباره کسب مهارت ها بیان کرده و به تدریج پیش رفته است تا به روش های کنترل کمال گرایی برسد.

این مجموعه را می توان به کودکان و نوجوانان پیشنهاد کرد تا اندکی از مشکلات آنان کم کند و آن ها بتوانند به شناخت بیشتری درباره خود برسند.

سبد خرید

سبد خرید محصولات

Item removed. Undo