کارگاه های روانشناسی کودک

کارگاه های روانشناسی کودک

این بخش ویژه کودکان است تا استعدادهای بالقوه ای خویش را در محیطی واقعی بشناسند و شکوفا کنند.

اطلاعات بیشتر
کارگاه های روانشناسی خانواده

کارگاه های روانشناسی خانواده

این بخش ویژه کارگاه والیدن می باشد تا موانع رشدی را از پیش پای کودکان برای داشتن خانواده ای شاداب بشناسند و بردارند.

اطلاعات بیشتر
فرم درخواست کارگاه
جنسیت
تعداد فرزند
verification
سبد خرید

سبد خرید محصولات

Item removed. Undo