کارگاه پرورش مهارت های هوش هیجانی

کارگاه پرورش مهارت های هوش هیجانی-ویژه کودکان

یکی از ویژگی های شاخص انسان داشتن طیف وسیعی از هیجان ها می باشد. اما این هیجان های همگی ذاتی نبوده و در بعضی موارد نیازمند آموزش و یادگیری هستند. در اهمیت رشد هیجانی، این نکته را باید افزود که کودک دارای طیف وسیعی از هیجان ها که آگاهی کامل و نامگذاری درستی از هیجان ها دارد در قیاس با کودک فاقد این ویژگی است، روابط اجتماعی-عاطفی قوی در حال و آینده خواهد داشت. این روابط و توانمدی او را در مقابل اضطراب و افسردگی و دیگر مشکلات مصون خواهد کرد.

یکی دیگر از جنبه های هوش هیجانی، اگاهی از هیجان های دیگران است. کودک دارای این قابلیت به مادرش زمانیکه ناراحت و عصبانی هست نزدیک نخواهد شد، بلکه سعی خواهد کرد به او کمک کند.

با شرکت در این کارگاه، کودکان مهارت های مختلف هوش هیجانی را با هم پرورش خواهند داد

 

تعداد جلسه: 12 جلسه 2 ساعته

فرم درخواست کارگاه
جنسیت
تعداد فرزند
verification
سبد خرید

سبد خرید محصولات

Item removed. Undo