مدیریت سالم: کنترل نقش ها و حل تعارضات

مدیریت سالم: کنترل نقش ها و حل تعارضات

اطلاعات بیشتر
شناسایی مشکلات رفتاری در کلاس و مدرسه و حل آنها

شناسایی مشکلات رفتاری در کلاس و مدرسه و حل آنها

اطلاعات بیشتر
آشنایی با سبک های نوین آموزشی

آشنایی با سبک های نوین آموزشی

اطلاعات بیشتر
شناسایی مشکلات یادگیری، آموزشی و حل آنها

شناسایی مشکلات یادگیری، آموزشی و حل آنها

اطلاعات بیشتر
کارگاه مهارت های کلاس داری و ارتباط موثر با دانش آموز

کارگاه مهارت های کلاس داری و ارتباط موثر با دانش آموز

اطلاعات بیشتر
کارگاه مهارت های ارتباطی با دانش آموز بیش فعال

کارگاه مهارت های ارتباطی با دانش آموز بیش فعال

اطلاعات بیشتر
فرم درخواست کارگاه
جنسیت
تعداد فرزند
verification
سبد خرید

سبد خرید محصولات

Item removed. Undo