آشنایی با سبک های نوین آموزشی

آیا برای شما سوال شده است که چرا کشورهای دیگر در زمینه های مختلف از جمله علم و فناوری به رشد چمشگیری رسیده اند. آیا آگاهی از نظام های روز آموزشی دنیا دارید. 

شاید یکی از مهم ترین دلایل پیشرفت کشورهای توسعه یافته، داشتن آموزش و پرورش پویا است. همانوطر که زندگی در قرن 21 نیازمندمهارت های خاصی هست در زمینه آموزش نیز، روش های های آموزشی نیز باید عوض شده و در راستای سایر نهادهای باشد. 

امروزه سبک های نوین آموزشی در همه جای دنیای وجود دارد اما به خدمت گرفتن آنها بدون شناسایی عوامل و شرایط فرهنگی جامعه، نه تنها ناکارآمد است بلکه خطای نابخشودنی است.

در این کارگاه سبک های نوین آموزشی به بحث گذاشته خواهد شد و در مورد آنها و روش های انحصاریشان گفتگو خواهد شد. همچنین نحوه به خودمت گرفتن این سبک ها بر اساس فرهنگ و شرایط جامعه نیز آموزش داده خواهند شد

تعداد: 8 جلسه دو ساعته

فرم درخواست کارگاه
جنسیت
تعداد فرزند
verification
سبد خرید

سبد خرید محصولات

Item removed. Undo