شناسایی مشکلات رفتاری در کلاس و مدرسه و حل آنها

یکی از مشکلات همیشگی مدیران و معلمان در مدرسه کودکان مسئله دار بوده است. این کودکان نه تنها در روند اموزشی کلی مدرسه و کلاس مشکل ساز هستند، بلکه به خود نیز صدمات جبران ناپذیری را وارد می کنند.

این دانش آموزان معمولا از حد بازی گوشی های معمول کلاس و مدرسه فراتر می روند و در صدد مخل کردن فضای آموزشی هستند. 

دلایل مختلفی برای این نوع رفتارها وجود دارد ازجمله ویژگی های شخصیتی، بیش فعالی، نابسامانی خانواده و موارد بسیار دیگر. 

در این کارگاه در ابتدا ویژگی ها روانشناسی کودک سالم مورد بررسی قرار خواهد گرفت و سپس به آسیب شناسی مشکلات رفتاری و سبب شناسی آنها خواهیم پرداخت. 

همانط.ور که پرواضح هست پس از شناسایی مشکل و علل آن، به سمت حل آنها که معمولا چرخه معیوبی را در کلاس ایجاد کرده اند پیش می رویم.

همچنین این کارگاه برای پیشگیری از بروز مشکلات رفتاری در کلاس برای مدیریان و معلمان بسیار مفید است. 

تعداد: 6 جلسه 2 ساعته

فرم درخواست کارگاه
جنسیت
تعداد فرزند
verification
سبد خرید

سبد خرید محصولات

Item removed. Undo