مدیریت سالم: کنترل نقش ها و حل تعارضات

آیا به عنوان مدیر احساس می کنم علی رغم تمامی هزینه ها و تبلیغات، مدرسه تان خوب پیش نمی رود؟ آیا از دعواهای و تعارضات کارمندان و کادر اداری با معلمان خسته شده اید؟ آیا تمامی تلاش هایتان برای ایجاد جوی صمیمی و همکاری کننده با شکست مواجهه شده است؟

در کارگاه مدیریت سالم؛ ابتدا به ویژگی های شخصیتی شما و ویژگی ها و قابلیت ها شما و ضعف های احتمالی شما با روش های استاندارد روانشنانسی رسیدگی خواهیم کرد. 

سپس ویژگی های مدیریت موفق در مدرسه را مورد بررسی قرار خواهیم داد و ویژگی ها و قابلیت های شما را در همان راستا هدایت خواهیم کرد. 

همچنین همیشه مدنظر خواهیم داشت که ویژگی های مدیریتی موفق متناسب با فرهنگ و شرایط مدرسه شما هماهنگ باشد. 

سپس روش های حل تعارض در افراد را شما یاد خواهید گرفت. و در انتها روش های مشکل یابی سازمان و مدرسه را به بحث خواهیم گذاشت تا شما خود بتوانید مشکل و تعارضات مدرسه را بیابید و با استفاده از مهارت های عملی یاد گرفته شده در کارگاه اقدام به حل آنها کنید.

فرم درخواست کارگاه
جنسیت
تعداد فرزند
verification
سبد خرید

سبد خرید محصولات

Item removed. Undo