بخش زایشگاه

تعداد تخت ها ۸ تخت 
سرپرستار بخش : خانم منصوره معیـــــا 
پرسنل بخش : مـــامـــــــا ۱۲ نفر - پرستار ۳ نفر - کمک بهیار ۴ نفر - منشی ۱ نفر 
در این بخش اقدامات آموزشی شامل (NST نوار قلب جنین )، کلاس های آمادگی زایمان ، مانیتورینگ زایمان کلاس آموزشهای شیردهی قبل از زایمان برگزارمی شود .

بخش جراجی زنان و زایمان

تعداد تخت ها ۱۳ تخت 
سرپرستار بخش : خانم منصوره معیـــــا 
پرسنل بخش : پرستـــــار ۲ نفر- مــــامـــــا ۴ نفر- کمک بهیار ۴ نفر 
دراین بخش واکسیناسیون نوزادان دربدو تولد انجام می شود و کلاسهای آموزش نحوه شیردهی نوزادان نیز برگزار می شود .

سبد خرید

سبد خرید محصولات

Item removed. Undo