بیمارستان ایرانمهر یک بیمارستان عمومی است که در سال ۱۳۵۴ تأسیس شده است. محل این بیمارستان درتهران در ضلع شرقی خیابان شریعتی دوراهی قلهک می باشد. این بیمارستان بصورت خصوصی اداره می شود و طرف قرارداد بسیاری از سازمانهای بیمه کننده می باشد. از ابتدای تأسیس همراه با تحولات علمی و تکنیکی در رشته های مختلف پزشکی سطح ارائه خدمات به بییماران در این مرکز بصورت مستمر ارتقاء یافته است. پزشکان ، کادر پرستاری و مدریت بیمارستان تمام تلاش خود را به کار می گیرد تا در ضمن حفظ شأن و احترام بیماران خدمات درمانی را در حد بهترین استانداردهای جهانی به آنان ارائه کنند.

اتاق زایمان

این بخش درطبقه پنجم ساختمان شماره ( ۲ ) واقع شده وزیر نظر پزشکان زنان وزایمان اداره میگردد ودارای یک اتاق درد ، یک اتاق زایمان ، یک اتاق عمل جراحی میباشد.

۴ نفرماما در ۴ شیفت مختلف مشغول بکارمی باشند.

بخش های نوزادان

بخش فوق در طبقه پنجم و در مجاورت بخش زنان و زایمان واتاق زایمان ساختمان شماره (۲) واقع شده ودارای ۸ کات و ۶ انکوباتور میباشد.

( مجموعا ۴ پرستار ، ۱ نفر خدمات )

بخش اطفال

بخش اطفال در طبقه دوم ساختمان شماره ( ۲ ) واقع شده وداری ۸ تخت فعال میباشد .

(مجموعا ۵ پرستار ، ۱ کمک پرستار ، ۴ نفر خدمات )

سبد خرید

سبد خرید محصولات

Item removed. Undo