معرفی کتاب کلید کوچولو

نویسنده: 
ابراهیم قدردان
ویراستار: 
شراره وظیفه شناس
پدیدآورندگان: 
علی خدایی
شراره وظیفه شناس
ابراهیم قدردان

(کتابک)

نگارنده: 
قسمت نخست: فاطمه مرتضایی فرد، قسمت دوم: پژوهشنامه ادبیات کودک و نوجوان سال پانزدهم شماره ی ۸

کلید کوچولو به همراه پدر و مادرش از جاکلیدی آویزان هستند. کلید پدر در خانه و کلید مادر در کمد را باز می کند، ولی تاکنون کسی سراغ کلید کوچک نیامده است و او از این بابت ناراحت است. او هنگام بیکاری خیالبافی می کند. گاهی خود را پروانه ای زیبا در دشت پر از گل یا ماهی کوچولویی می بیند که در دریای آبی شنا می کند یا قورباغه سبزی که روی سنگ کنار برکه نشسته است و آواز می خواند.

البته او از فیل بودن بیشتر خوشش می آمد چون بزرگ و قوی است و همه با او مهربان هستند. او در خیال خود را زرافه ای که می تواند تا دوردست ها را ببیند و پرنده ای که همه جا را بگردد تصور می کند. سرنجام هنگامی که پسر کوچک خانواده زخمی می شود کلید کوچک می فهمد که کلید جعبه ی کمک های اولیه است.
کلید کوچولو نمونه کودکی است که دوست دارد به او مسئولیت سپرده شود
 

داشتن نگاه متفاوت به دنیای اطراف مهم ترین چیزی است که در کتاب کلید کوچولو می بینیم. این نگاه متفاوت همراه با خیال بافی کودکانه علاوه بر قصه، درتصاویر هم خودش را نشان می دهد. به ویژه این که تصویرگر از های تکنیکی استفاده کرده که خود به تخیل و جور دیگری دیدن نیاز دارد.
کلید کوچولو کلید کوچکی است که با پدرش، کلید در ومادرش، کلید کمد، در یک جا کلیدی زندگی می کند. اما او نمی داند به چه دردی می خورد و کدام قفل را می تواند باز کند. در خیالش کلید بودن را فراموش می کند و خودش را جای چیزهای دیگر می بینید. یک روز، اهالی خانه سراغ این کلید می روند و او بالاخره می تواند قفلی را باز کند.
این ایده ی متفاوت را با قصه و تصاویر خیال انگیزش برای کودک تان بخوانید و او را تشویق کنید که چیزها را جور دیگر ببیند و برای شان قصه های تازه بسازد.

سبد خرید

سبد خرید محصولات

Item removed. Undo